Rolnik

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Opis Wersje ▾Referencje Zamówienie Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Polityka prywatności

Oprogramowanie Oprogramowanie JZK jest tak skonstruowane, że to zawsze użytkownik programu jest administratorem danych, w tych danych klientów, pracowników, użytkowników, wprowadzonach przy użyciu oprogramowania. JZK może przetwarzać wyłącznie dane przekazane przez użytkowników oprogramowania w tym celu, a bez takiego przekazania tylko w zakresie niezbędnym zgodnie z przepisami prawa.

Licencjonowanie W przypadku danych związanych z zamówieniem, wydaniem i obsługą licencji, przetwarzanie następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu, a stroną inicjującą przetwarzanie jest zawsze klient, dokonujący zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Czas i zakres przetwarzania określony jest przepisami prawa, w tym prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), cywilnego i karnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane dotyczące wydanej licencji przetwarzane muszą być przynajmniej przez okres jej ważności oraz okres wynikający przepisów prawa, w szczególności do 10 lat od daty ostatniego zdarzenia związanego z licencją. Zakres przetwarzania może obejmować także przetwarzanie w zakresie marketingu własnego lub innej odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgody Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i jej dalszej obsługi. W razie niepodania danych albo podania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawidłowych, wykonanie umowy jest niemożliwe. Cofnięcie zgody na przetwarzanie jest możliwe w każdym momencie, ale ustanie przetwarzania może nastąpić dopiero po wyczerpaniu zakresu obowiązkowego przetwarzania, określonego wyżej, w zakresie minimalnie koniecznych danych. Cofnięcie zgody na marketing bezpośredni jest możliwe w każdym czasie i wiąże się z usunięciem danych kontaktowych niekoniecznych do przetwarzania obowiązkowego.

Zabezpieczenia Przetwarzając dane stosujemy odpowiednie środki organizacjne i techniczne zgodne z przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączeń (SSL), certyfikaty weryfikacji rozszerzonej (EV), podpis cyfrowy, zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i organizacyjne. Nie udostępniamy danych klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem obowiązków związanych z rachunkowością i techniczną obsługą umów, w tym hostingu usług. Nie stosujemy automatycznego profilowania ani innych podobnych technik, z wyjątkiem podstawowego Google Analytics i zwyczajnych statystyk użytkowania.

Kontakt Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo udostępnienia danych dla innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w szczególności jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Cookies Pliki cookies przetwarzane są przez nas wyłącznie w ograniczonym technicznie zakresie, związanym z obsługą usług zewnętrznych (czcionki), logowania na stronie oraz dla Google Analytics. Możesz zablokować użycie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub je usunąć. Nie stosujemy automatycznego profilowania ani innych podobnych technik.

Administrator Administratorem danych jest Studio JZK sp. z o.o., 80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA, NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780, VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości. Kontakt do administratora: biuro@studiojzk.pl

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-11-23 19:56 #28.2 for 18.234.255.5 @ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com